Pilotu skola

Pilotu sagatavošana ultra-vieglo lidaparātu vadīšanai
Lai sāktu mācīties:
- jābūt vismaz 16 gadus vecam
- jābūt auto vadītāja medicīniskajai apliecībai
- jābūt noslēgtam līgumam ar mūsu skolu


Mācību ilgums:
Teorijas programma veidota tā, lai pilns mācību kurss kopā ar skolas eksāmeniem tiktu apgūts 5 līdz 6 mēnešu laikā. Praktiskās apmācības notiek līdztekus teorijas apguvei. Praktisko nodarbību skaits atkarīgs no laika apstākļiem.
Apmaksas noteikumi:
Noslēdzot līgumu, students maksā 50% no visas mācību maksas summas. Atlikušos 50% maksā pēc pirmā patstāvīgā (solo) lidojuma vai pēc 15 nolidotām stundām.
Mācību vieta:
Teorētiskās un praktiskās apmācības notiek Ādažu lidlaukā. Studentu ērtībai teorijas kurss notiek telpās, darbdienās, grupās. Praktiskās apmācības notiek individuāli ar instruktoru.
Mācību maksā ietilpst:

- teorija – 70 stundas
- "First Fly Ltd." izveidota mācību grāmata
- instruktora sniegto instrukciju kopija
- praktiskās mācības (lidojumi) – vismaz 30 stundas, no tām 20 stundas kopā ar instruktoru un 10 stundas solo lidojumi.
+371 29 511 922
info@deltaplan.lv
Krasta iela 56, Rīga, SKY
Made on
Tilda